نمرات پایانی دوره تربیت معلم روخوانی وروانخوانی

اعلام نمرات پایانی دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی آیت الله قاضی ره خرم آباد

جهت دریافت لیست نمرات از لینک زیر اقدام نمایید: