دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1401

دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1401

به پنل تشکل قرآنی خود مراجعه کنید و دوره های خود را ثبت کنید
بعد از تایید حداکثر دو روزه اتحادیه،این امکان هست که ثبت نام قرآن آموزان را شروع کنید و سطح بندی انجام دهید

جدول زمان بندی دوره :

آغاز دوره ها از 15آبان ماه 1401
اعلام مشخصات کلاسها طبق فرم
تعداد، نوع کلاس، ساعت و روزهای برگزاری با استفاده از ثبت نام از طریق کد دستوری اعلام شده اتحادیه قرآنی

 ثبت دوره در سامانه masaq.ir هر موسسه در پنل تشکل قرآنی خود

زمان ثبت نام از 15آذر تا 5دیماه 1401
 سطح بندی قرآن آموزان در سامانه masaq.ir :
تا تاریخ20 دیماه1401
 ارسال گزارش تصویری از هر کلاس حضوری
5 تصویربا کیفیت به شماره 09166694797 از طریق ایتادر دیماه
 از تاریخ 1دی لغایت 30 دی ماه 1401
 نظارت بر کلاس ها از طریق دارالقران شهرستانها و دارالقران استان و اتحادیه قرآنی صورت میگیرد 🕰

آزمون دوره های شش ماهه دوم 1401
از 10اسفند لغایت 20 اسفند ماه 1401
(جزییات آزمون نیمه دوم بهمن ماه اعلام می شود.

تشکل های قرآنی می بایست با توجه به برنامه اعلام شده در زمان مقرر نسبت به ثبت دوره و قرآن آموز و برگزاری دوره اقدام نمایند
توجه:
با توجه به قول دارالقران تبلیغات اسلامی استان،حمایت مالی بعضی کلاسها مانند کلاسهای قرائت و حفظ با ارزیابی موارد:
به موقع ثبت نام کلاسها،
تشکیل کلاسها طبق روند دقیق، برنامه اعلام شده اتحادیه،
راست آزمایی در نظارتها،
تایید اتحادیه و در نهایت تایید نظارتی دارالقران، اختصاص پیدا خواهد نمود
کلاس های قرآنی با ارزیابی وکیفیت بخشی کلاسها و ثبت نام به موقع در روند اجرا طبق شیوه نامه اعلام شده را مد نظر داشته و در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت
منابع و آیین نامه تمامی دوره ها در http://www.masaq.ir/Discription.aspx?idp=18

دفتر اتحادیه قرآنی لرستان