شهید قرآنی :آیه های استقامت

آیه

نگاه آماری به اولین یادواره شهدای قرآنی لرستان

 
   
تعداد شهدا بر اساس جنسیت
مرد 38
زن 2
   
تعداد شهدا بر اساس شهرستانها
خرم آباد 7
بروجرد 5
کوهدشت 4
دورود 3
الیگودرز 4
دلفان 4
پلدختر 3
سلسله 7
ازنا 3
   
تعداد شهدا بر اساس شاخص قرآنی
مربی قرآن 13
قاری قرآن 16
قاری و مربی قرآن 3
معلم  قرآن 7
مربی و مفسر قرآن 1
   
تعداد شهدا بر اساس شغل
افسرارتش 2
آزاد 2
پاسدار 5
پاسدار کمیته (نیروی انتظامی) 1
دانش آموز 5
دانشجو تربیت معلم 1
دانشجوی رشته الهیات 2
دانشجوی رشته پزشکی 2
دانشجوی رشته زبان فرانسه 1
دانشجوی رشته علوم سیاسی 1
دانشجوی رشته فیزیک 1
طلبه 3
روحانی 1
مسئول  پشتیبانی ستاد جنگ 1
معلم 12
   
   
تعداد شهدا بر اساس سن
سال تعداد
15 2
17 3
19 1
20 9
21 5
22 3
23 3
24 2
25 2
28 4
33 3
39 1
40 1
53 1