مشخصات خانه های قرآنی روستایی استان لرستان

نرجس خاتون
مدیر: لیلا جودکی
تلفن: 09373392504
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی: 6871141343
شهر: ازنا
ایمیل: iran1322@yahoo.com
خانه قرآن فاطمه الزهرا روستای سیاوش اباد
مدیر: عفت حاجیوند
تلفن: 09363032658
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی: 6871911111
شهر: ازنا
ایمیل: iran1322@yahoo.com
فاطمه معصومه(س)
مدیر: مریم حاجیوند
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
شاه نجف
مدیر: حسين ويسي
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
خانه قرآنی روستایی فاطمه الزهرا
مدیر: طیبه پاپی
تلفن: 09168645815
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: , خیابان: بهار, کوچه: پلاک:1, کد پستی: 6871665315
شهر: ازنا
ایمیل: iran1322@yahoo.com
صاحب الزمان(عج)
مدیر: جواد يوسفي
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
صاحب الزمان(عج)
مدیر: زهرا حاج وند
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
ندای حقیقت
مدیر: مهدی منصوری
تلفن: 06666666666
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی: 0
شهر: ازنا
ایمیل: etquran@yahoo.com
خانه قرآن حضرت رقیه(س)
مدیر: نسرین حاجیوند
تلفن: 09168581408
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: , خیابان: ., کوچه: . پلاک:., کد پستی: 6871119359
شهر: ازنا
ایمیل: mog-smh@yahoo.com
ظهور
مدیر: زهرا رضایی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
طه
مدیر: پروانه ابدالی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
منتظر المهدی(عج)
مدیر: مریم بسحاف
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
فاطمةالزهرا(س)
مدیر: اكرم قاسمي
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
خدیجه کبری(س)
مدیر: فاطمه جلیلی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل: