مشخصات خانه های قرآنی شهری استان لرستان

مبین
مدیر: صغری ورمزیار
تلفن: 06643424943
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: فاز 5, خیابان: بهشت, کوچه: بهشت یک شرقی پلاک:2, کد پستی: 6871999164
شهر: ازنا
ایمیل: etquran1@etquran.ir
گمشده بقیع
مدیر: اکرم سادات رضایی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
حضرت زینب کبری (س)
مدیر: مریم رضیعی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
نیایش
مدیر: رضوان السادات میر صفی
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
معراج
مدیر: اشرف السادات ذوالفقاری
تلفن: 09166660996
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: -, خیابان: بلوار جهاد کشاورزی, کوچه: بیست متری شاهد مسجد باب الحوائج پلاک:, کد پستی: 6187193333
شهر: ازنا
ایمیل: ghodjani@yahoo.com
نرجس خاتون
مدیر: اکرم السادات ذوالفقاری
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی:
شهر: ازنا
ایمیل:
نساء
مدیر: ناهید عبدالهی
تلفن: 09168640240
فاکس:
آدرس: ازنا ناحیه: فاز 1, خیابان: منابع طبیعی, کوچه: -مسجدبقئه الله پلاک:0, کد پستی: 6871111111
شهر: ازنا
ایمیل: nesa.azna94@mihanmail.ir