توضیحاتی در مورد بیمه قرآنی و شغل آموزش آنلاین قرآنی

توضیحاتی در مورد بیمه قرآنی و شغل آموزش آنلاین قرآنی

بیمه قرآنی‌ در قالب بیمه روستایی می باشد و دولت هزینه دو سوم  یارانه به بیمه گزار تقبل میکند و پرداخت مستمری و بازنشستگی و فوت دارد. بیمه درمانی ندارد که از طرف اتحادیه کشوری در حال پیگیری است

آموزش آن لاین قرآنی: با پیگیری های اتحادیه قرآنی کشوری ،شغل معلمی آموزش آن لاین قرآن به عنوان یکی از مشاغل خانگی پذیرفته شده است که تاییدیه برای ثبت نام در این شغل خانگی از طرف اتحادیه قرآنی داده میشود و مطابق دستورالعمل اتحادیه قرآنی باید استمرار در فعالیت کلاسی حضوری یا مجازی از طریق یک موسسه و تشکل قرآنی داشته باشد و یا در کار گروه های افتخاری اتحادیه قرآنی فعالیت آموزشی ، مهارتی ، فرهنگی و تربیتی و.... به صورت مستمر و گروهی داشته باشد

شرط واجد شرایطی بیمه

سن از ۱۸ تا ۵۰ سال

یک قطعه عکس ۳در ۴

تصویر تمام صفحات شناسنامه

تصویر کارت ملی پشت و رو

معرفی از موسسه و تشکل قرآنی برای مربیان وابسته به موسسات و تشکلها

تصویر  مدرک قرآنی فقط گواهی دوره تربیت مربی قرآنی و یا مدارک تخصصی و رتبه قرانی کشوری و استانی

دارا بودن مدرک تخصصی  و دوره تربیت مربی قرآنی و مواردی که از طرف اتحادیه قرآنی ابلاغ شده است

چنانچه مربی مدرک دوره تربیت نداشته باشد با تعهد شرکت و قبولی در دوره که در بهار ۱۴۰۱ برگزار میشود  و تعهد استمرار فعالیتهای آموزش قرآنی مطابق دستورالعمل اتحادیه قرآنی لرستان  برای بیمه و ثبت نام آموزش آن لاین قرآنی به اداره تعاون کار و رفاه  معرفی خواهد شد

واریز مبلغ ۵۰ هزار تومان بابت ثبت نام به حساب اتحادیه قرآنی لرستان با شماره کارت

6280231387887184

و ارسال تصویر واریزی ضمیمه مدارک به دفتر اتحادیه 

چگونگی مراحل ثبت نام مربیان متقاضی بیمه قرآنی در قالب بیمه روستایی و آموزش آن لاین از طریق اتحادیه قرآنی لرستان

کد دستوری مربوطه

 ۶۶۵۵*

 ۱*

 ۳۰۹۳۰*

*۱ #

با گوشی لمسی که اینترنت داره و به صورت انگلیسی شماره گیری کنید یک فرم پیامک میاد که موارد زیر از قبل آماده کنیدو بعد از تکمیل فرم ارسال کنید

مدارک مورد نیاز زیر را هم ترجیحا حضوری به دفتر اتحادیه تحویل دهید و تعهد نامه مربوطه را امضا کنید

اگر امکان حضور نبود مدارک را در ایتا به شماره تلفن

۰۹۱۶۶۶۹۴۷۹۷

ارسال کنید

 مواردی که بعد از شماره گیری کد دستوری باید در فرم به صورت دقیق تکمیل شود

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

جنسیت:

وضعیت تأهل(مجرد/متأهل):

تاریخ ازدواج:

محل تولد:

محل صدور شناسنامه:

تاریخ تولد::

شماره شناسنامه:

سریال شناسنامه (8 رقمی می باشد)

شماره ملی:

تحصیلات:

شغل:

استان:

نشانی محل کار:

نشانی محل سکونت:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

کدپستی:

نوع پرداخت بیمه (یکساله /شش ماهه /سه ماهه)

دفتر اتحادیه قرآنی لرستان