اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

مهتاب  سیاهتیری                       رئیس هیئت مدیره

مجتبی پادروند                         نائب رئیس

مهدی امیدیان                            مدیر عامل

فاطمه  چراغی                              دبیر

حسین علی قائد رحمت               عضو