آیین نامه های سازمان دارالقرآن الکریم

✅  آیین نامه های سازمان دارالقرآن‌الكريم
📌 جهت استفاده از آیین نامه برروی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.

👈 آیین نامه مربوط به اتحادیه های قرآنی
◀️اساسنامه نهائي اتحاديه مدغم قرآني استاني
◀️شیوه نامه برگزاري مجمع عمومي اتحادیه مشترک استانها

👈 آیین نامه و ثبت تشکل های قرآنی
◀️ دستورالعمل  صدور مجوز مؤسسات
◀️ راهنمای نهائی تهیه اساسنامه
◀️ شیوه نامه احراز صلاحیت مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

◀️  شیوه نامه تعیین نام مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
◀️ شیوه نامه تقسیم بندی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت
◀️ شیوه نامه صدور مجوز اشخاص حقوقی
◀️ شیوه نامه مصاحبه با متقاضیان تأسیس مؤسسه
◀️ نمونه اساسنامه نهائی مؤسسه  فرهنگی قران و عترت انتفاعی
◀️ نمونه اساسنامه نهائی مؤسسه  فرهنگی قران و عترت غیرانتفاعی
◀️ شیوه نامه تأسیس شعبه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

👈 آیین نامه طرح های آموزشی

◀️طرح های آموزشی عمومی
❇️ آموزش تفسیر بینات 📚
❇️ آموزش حفظ نیم جزء و  جزء 30 📚
❇️ آموزش عمومی قرائت سطح 1 و 2 و 3  📚
❇️ آموزش کارکنان دولت 📚
❇️ آموزش مفاهیم سطح 1 📚
❇️ حفظ موضوعی
📚
📖 فرمت گواهینامه پایان دوره طرح های آموزشی عمومی

 ◀️طرح های آموزشی تخصصی
❇️ استعدادهای قرآنی 📚
❇️ تفسیر 📚
❇️ حفظ تخصصی 📚
❇️ قرائت تخصصی سطح 4 تا 7  📚
❇️  ترجمه و مفاهیم تخصصی
  سطح 2 تا 4 📚
📖 فرمت گواهینامه پایان دوره طرح های آموزشی تخصصی

◀️ تربیت کادر متخصص (آموزشیار,معلم,ممتحن, مدرس , داور)
❇️ تربیت آموزشیار ،معلم و ممتحن 📚
❇️ تربیت مدرس 📚
❇️  تربیت داور 📚

◀️ طرح های حمایتی سازمان
❇️ طرح نامه استعدادهای 96 📚
❇️ طرح نامه روحانیون مستقر 📚
❇️ طرح نامه کارگاه های یک روزه سبک زندگی قرآنی 📚
 
👈 آیین نامه طرح های تبلیغی ترویجی 
◀️ تقویت فعالیت های قرآنی هیئات مذهبی
◀️  جشنواره قرآني کودک و نوجوان
◀️ حمایت از تشکیل مجمع قرآنیان استان
◀️ کرسی های ثابت تلاوت قرآن کریم
◀️ محافل انس با قرآن کریم