مشخصات موسسات قرآنی استان لرستان

صاحب الزمان (عج) ازنا
مدیر: مهدی امیدیان
تلفن: 06643431515
فاکس: 06643431515
آدرس: ازنا ناحیه: بلوار جهاد کشاورزی, خیابان: فاز 5, کوچه: بهار 1 پلاک:-, کد پستی: 6871588343
شهر: ازنا
ایمیل: Etehad42@etquran.ir
فلق
مدیر: عصمت بهراموند
تلفن: 06643426810
فاکس: 06643426810
آدرس: ازنا ناحیه: جاپلق, خیابان: انقلاب شمالی, کوچه: روبروی آژانس دهکده پلاک:1, کد پستی: 6871956177
شهر: ازنا
ایمیل: saeidh555@yahoo.com
نورالعین ازنا
مدیر: سميه خاکباز
تلفن:
فاکس:
آدرس: ناحیه: , خیابان: , کوچه: پلاک:, کد پستی: 6871749763
شهر: ازنا
ایمیل: Etehad44@etquran.ir