دوره های آموزشی شش ماه دوم سال ۱۳۹۷

✅ دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1397
◀️ جهت ثبت در سامانه و به صورت آزاد می باشد


◀️  جدول زمان بندی دوره :
✅ آغاز دوره ها از اول آبان ماه 1397
✅  ثبت دوره در سامانه  masaq.ir :  از اول آبان ماه  لغایت 16 آذر ماه1397
✅  فعال سازی دوره ها در سامانه  masaq.ir :  از 15 آبان  ماه1397
✅  سطح بندی  قرآن آموزان  در سامانه  masaq.ir :  تا تاریخ یکم دی ماه 1397
✅  ارسال گزارش تصویری از هر کلاس 5 تصویر به شماره 09191986093 از طریق #ایتا از تاریخ 21  لغایت 28  آذر ماه  1397
✅  بازدید از کلاس ها  :  از یکم لغایت  19 دی ماه 1397
✅  پایان کلاس ها : 20  دی  ماه 1397

🕰  آزمون  دوره های شش ماهه دوم 1397
✅  عمومی :  از 20  لغایت 26 دی ماه 1397
✅  تخصصی : ⏳ متعاقبا اعلام می گردد

 🗂 ثبت نمرات تا 26 دی 1397