آزمون های پایانی دوره های آموزشی شش ماه اول سال ۱۳۹۷

💠 با سلام
✅ آزمون های پایانی دوره های آموزشی شش ماه اول سال ۱۳۹۷
🔷 از ۲۵ لغایت ۳۱ مرداد ماه مربیان موظف به برگزاری آزمون و ثبت نمرات تا ۳۱ مرداد در سامانه قابل دسترسی است از اول شهریورماه در صورت عدم برگزاری آزمون و ثبت نمره ، سامانه به صورت هوشمند صفر برای قرآن آموزان لحاظ نموده و در صورت عدم درج نمره کل کلاس، حذف می گردد.
🔷 زمان آزمون های تخصصی
🔹 مفاهیم سطح ۳و۴ و کتبی قرائت۴و۵ هفتم شهریور ماه ساعت ۱۰ صبح ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان ها
🔹 حفظ تخصصی پنج جزء به بالا یازدهم شهریور ماه ساعت ۹صبح اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان