فراخوان مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت استان لرستان

باسمه تعالی

فراخوان مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت استان لرستان

دفتر قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد  اسلامی استان لرستان، با همکاری اتحادیه موسسات و تشکل های فرهنگی قرآن و عترت لرستان، مسابقات قرآن هفته قرآن و عترت را در رشته‌های قرائت قرآن کریم ویژه برادران، ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه خواهران، مسابقات شفاهی حفظ جزء ١ تا ٥ خواهران و برادران ویژه افراد زیر ١٥ سال و مسابقات شفاهی حفظ قرآن کریم جزء ١٠ تا ٢٠ خواهران و برادران، برگزار می‌کند.

اهداف مسابقات:

١.      زمینه‌سازی برای نزدیک کردن جامعه به حقیقت روح قرآن و سوق دادن جامعه به سمت عمل به قرآن

٢.      آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن کریم

٣.      گسترش فعالیت‌های فرهنگی ـ قرآنی

٤.      به‌کارگیری آموزه‌ها و مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی

٥.      و ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه

رشته‌های آزمون:

١.      قرائت قرآن ویژه برادران

٢.      ترتیل قرآن ویژه خواهران

٣.      حفظ شفاهی جزء ١ تا ٥ ویژه خواهران زیر ١٥ سال

٤.      حفظ شفاهی جزء ١ تا ٥ ویژه برادران زیر ١٥ سال

٥.      حفظ شفاهی جزء ١٠ تا ٢٠ ویژه خواهران

٦.      حفظ شفاهی جزء ١٠ تا ٢٠ ویژه برادران

 

گاه‌شمار مسابقات:

زمان ثبت نام: تا پایان آبان ماه ٩٧

زمان برگزاری آزمون:

متعاقباً اعلام خواهد شد

مکان برگزاری آزمون: متعاقباً اعلام خواهد شد

جوایز برگزیدگان:

مسابقه قرائت(ویژه برادران):

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٦٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٤٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

مسابقه ترتیل (ویژه خواهران):

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٦٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٤٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

​مسابقه شفاهی حفظ ١ تا ٥ جزء (خواهران زیر ١٥ سال)

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

​مسابقه شفاهی حفظ ١ تا ٥ جزء (برادران زیر ١٥ سال)

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

مسابقه شفاهی حفظ (١٠تا ٢٠ جزء - خوهران):​

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

مسابقه شفاهی حفظ (١٠تا ٢٠ جزء - برادران):​

مقام اول: تندیس + لوح تقدیر و مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام دوم: لوح تقدیر و مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

مقام سوم: لوح تقدیر و مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

و همچنین سه نفر شایسته تقدیر و مبلغ ١٠٠/٠٠٠ تومان جایزه نقدی

 

دبیر اجرایی: مهدی امیدیان      -     شماره تماس: ٠٩١٢٧٤٦٩٨١٥

ثبت نام