بنیاد خیرین انصارالقرآن لرستان

✳️ بنیاد خیرین انصار القرآن لرستان

مرحله اول  —- شناسایی خیّرین قرآنی استان لرستان "
  اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی فرهنگی قرآن و عترت لرستان در راستای شناسایی خیرین قرآنی استان لرستان و به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی ازخیّرین قرآنی و بهره مندی هدفمند در فعالیت های قرآنی به ویژه در طرح همیاران قرآن در فعالیت های آموزشی , پژوهشی , تبلیغی - ترویجی و اجرایی اقدام به تأسیس بنیاد خیّرین انصارالقرآن نموده تا با معرفی ظرفیت ها ی قرآنی مورد تقاضای استان , جهت رفع مهجوریت قرآن گامی بلند برداشته شود.

 * متقاضی همیاری
- آموزشی
- پژوهشی
-  تبلیغی – ترویجی
- خیّر قرآنی :                        آموزش قرآن دانش آموزان مناطق محروم                         حمایت از تشکل های قرآنی   
-  اجرایی   
 1-  تخصصی :   (هر رشته تخصصی مرتبط با حوزه فعالیتی خود {غیر مرتبط با حوزه قرآن } که در راستای کمک به تشکل ها و فعالان قرآنی باشد)
2-  حامی یاب:                                                                                  
3- عضو شبکه خیّرین قرآنی  ( تصمیم ساز, برنامه ریز, مشاور):       
4- نمایندگی  بنیاد خیّرین :                                                              
فرم  شناسایی خیِرین را از طریق سایت masaq.ir دانلود نموده و بعد از تکمیل از طریق  ایمیل  quranlorestan@yahoo.com   یا از طریق پیام رسان ایتا , بله,سروش به شماره 09191986093 ارسال نمایید.

گروه در پیام رسان ایتا  bqansarlorestan@   -  جهت کسب اطلاعات بیشتر  / شماره تماس 09169588454  / آقای پیروز
 

دانلود فرم شناسایی خیرین قرآنی

 

مرحله دوم - شناسایی مربیان خیّر قرآنی استان لرستان "

دانلود فرم همیاران قرآنی (مربی و کادر اجرایی تشکل های قرآنی)