مکان های برگزاری جشنواره فجر قرآنی

🙏  مکان برگزاری جشنواره فجر انقلاب قرآنی❇️ دوشنبه 16 بهمن 1396 ❇️ در شهرستان های استان لرستان

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

👈ازنا  💠ساعت   8 -16  💠 مجری :  موسسه قرآنی حضرت صاحب الزمان عج ازنا  
💠 آدرس مکان جشنواره :   ازنا - فاز پنج  - بهار یک -  موسسه قرآنی حضرت صاحب الزمان عج  43431515 -09163649481
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈الیگودرز 💠ساعت  8 -17  💠مجری :  موسسه قرآنی نورالقلین الیگودرز   
💠 آدرس مکان جشنواره :  الیگودرز - دارالقران شهید ابوالحسنی  - خیابان زاگرس  ۴۳۳۲۱۱۷۶  -   ۴۳۳۲۴۵۹۲  - ۰۹۱۶۳۶۶۰۳۴۹
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈بروجرد 💠ساعت  9 -16   💠مجری :  موسسه قرآنی  بشری بروجرد  
💠 آدرس مکان جشنواره :  بروجرد - شهرک - چهارراه مخابرات  - اداره تبلیغات اسلامی    09169651993
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈بیرانشهر  💠ساعت  14 -17   💠مجری :  موسسه قرآنی  حلیه القرآن بیرانشهر  
💠 آدرس مکان جشنواره : بیرانشهر  -  خیابان شهید باهنر  -  موسسه حلیه القرآن           09167064483
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈پلدختر 💠ساعت  8 - 14  💠 مجری : موسسه قرآنی  تبیان لرستان   
💠 آدرس مکان جشنواره : پلدختر -  معلم جنوبی  - جنب پارک بانوان -  کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان   09166679264
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈چگنی  💠 ساعت  9   -    12   💠مجری :  موسسه قرآنی  فجر کوثر نبوت چگنی  
 💠 آدرس مکان جشنواره :  دوره چگنی  - سراب دوره دبستان شهید میرزاوند  - موسسه فجر کوثر نبوت 09168552692
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈خرم آباد 💠ساعت  8  -   17  💠مجری :  موسسه قرآنی  حامیان  مکتب امام صادق ع خرم آباد
 💠 آدرس مکان جشنواره : خرم آباد -  میدان امام حسین ع  - انتهای خیر آباد  - خیابان  تعاون  هفت  - ساختمان کمیته امداد امام خمینی ره منطقه دو  - سمت ساحلی موسسه حامیان مکتب امام صادق ع 3320425501   - 09163609573
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈دلفان  💠ساعت  8 -  14  💠  مجری : موسسه قرآنی  شمس الضحی غدیر دلفان  
💠 آدرس مکان جشنواره :   نور آباد - خیابان۱۶متری امام حسین(ع)روبروی مسجد امام حسین ع - موسسه شمس الضحی غدیر  ۳۲۷۳۳۸۸۴  -  ۰۹۱۶۶۹۸۳۵۶۶
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈 دورود 💠   ساعت  9   -   17  💠مجری :  موسسه قرآنی  ساجدین دورود
 💠  آدرس مکان جشنواره :   دورود - ناصرالدین - خیابان اصلی - کوچه شاهد 24 - مدرسه ابتدایی هاجر  09163623642  -  43283977
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈رومشکان 💠ساعت  9   -    12 💠مجری :  موسسه قرآنی روح الامین   
💠 آدرس مکان جشنواره :  رومشکان رومشکان - چغابل خیابان آقا مصطفی -  موسسه روح الامین رومشکان  09166636971
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈سلسله 💠ساعت  9   -   17  💠 مجری : موسسه قرآنی  مشکات الشتر
💠 آدرس مکان جشنواره :   الشتر -میدان بسیج -خیابان شهید مدنی   - مدرسه غیر دولتی پیام دانش - روبروی گرمابه رضا سابق-  موسسه مشکات     0 916 984 5140
◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️◀️▶️

👈کوهدشت 💠ساعت   8   -17 💠مجری : موسسه قرآنی میعاد رحمت کوهدشت
 💠   آدرس مکان جشنواره :  کوهدشت - خیابان بوعلی -  نرسیده به چهارراه  - نبش کوچه شهید زمانی یا بنفشه هفتم - موسسه میعاد رحمت    09169582155   -   09160473348
❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎❇️✳️❎

👈معمولان  💠 ساعت 9  -  17💠  مجری :  موسسه قرآنی حضرت رقیه س معمولان
 💠 آدرس مکان جشنواره :  معمولان - حسینیه امام خمینی  ره    09379596003    -      32254245