آزمون های پایانی دوره تخصصی قرائت سطح 6

💠 بسم الله الرحمن الرحیم
🔶 آزمون پایانی کتبی و شفاهی  دوره تخصصی قرائت سطح ۶
🔹 برادران و خواهران
🔶آزمون کتبی ساعت 8 صبح پنجشنبه ۲۳  آذر ماه ۹۶
🔶 مکان خرم آباد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

🔷آزمون شفاهی
✳️زمان و مکان آزمون شفاهی روز آزمون کتبی اعلام می گردد

✅ در روز آزمون شرکت کنندگان یک قطعه عکس جدید به همراه داشته باشند.
 

👇👇👇👇👇
✅آزمونها :

آزمون پاياني دوره شامل دو بخش
 الف- آزمون كتبي
ب- آزمون شفاهي قرائت[ خواهد بود و ميانگين نمرات فوق، نمره نهايي فرد را مشخص خواهد نمود.

ب - 1) آزمون كتبي:
 در هر يك از بخشهاي تجويد پيشرفته(به همراه سوالاتي از بخش وقف و ابتدا) و  صوت و لحن پيشرفته،  5 تا 8 سؤال تشريحي و كاربردي  از كتب تعيين شده(حلية القرآن(سطح2) و هنر تلاوت و معماري تلاوت ( فقط بخشهاي تدريس شده )

شايان ذكر است نمره قبولي در اين آزمون ( براي هر يك از بخشهاي تجويد و صوت و لحن ) حداقل 14 از 20 مي‌باشد.

ب - 2) آزمون شفاهي:

❇️مبناي امتياز آزمون شفاهي قرائت ، 100 بوده و حد نصاب نمره قبولي نمره 75 مي‌باشد كه لازم است شركت كنندگان در هر يك از بخشهاي ارزشيابي:  
الف- تجويد« 5/24  از 35 »
 ب- وقف و ابتدا « 5/10 از 15 »  
ج- صوت « 14  از20 »     
 د- لحن « 21  از 30 »
نيز حدنصاب‌هاي مذكور را كسب نمايند.
⏺در صورت كسب نمرات فوق و حد نصاب نمره قبولي به  قبولشدگان گواهینامه مربوطه  اعطاء خواهد شد.

👌 نحوه برگزاري آزمون پاياني به روش تحقيق مي‌باشد.
👈در آزمون پاياني برای هر متعلّم، يك‌صفحه( به صورت قرعه‌اي ) از روي قرآنهاي 604 صفحه‌اي به شيوه رسم‌الاملاء يا رسم المصحف به انتخاب متعلم، قرائت به روش تحقيق معين شود.
👈دارندگان گواهينامه اين دوره مشروط به دارا بودن شرايط تخصصي ذيل الذكر مجاز به انتخاب و شركت در دوره‌ تربيت معلم صوت ولحن قرآن كريم خواهند بود:
1- دارا بودن گواهينامه مفاهيم قرآن كريم(سطح4)
  2- دارا بودن گواهينامه قرائت (سطح 6): مشروط به اينكه حداقل امتياز كسب شده در بخش صوت و لحن(كتبي و شفاهي) 16 از 20 باشد.
⏹ متقاضیان شرکت در  آزمون 👈 نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی و نام شهرستان و شماره همراه را به شماره 09127469815 از طریق تلگرام(فقط) پیام نمایند.


✅ معرفي كلي دروس و سرفصلهاي آموزشي
⏹ دوره تخصصی قرائت سطح 6 که در سال 95 و 96 توسط اساتید برجسته کشوری  در خرم آباد انجام گردید.

🔹 سرفصلهاي تجويد و وقف و ابتداء:
1.  تاريخ قرآن (تشريح مبحث طرق)
2.  آسيب شناسي مبحث حركات
3.  آسيب شناسي مبحث مخارج
4.  آسيب شناسي مبحث صفات
5.  آسيب شناسي مبحث احكام

🔹 سرفصلهاي صوت و لحن:
1.  آشنايي و تعريف اصطلاحات مورد نياز مقام شناسي
2.  آشنايي با مقامات اصلي(علمي و عملي)
3.  آشنايي با تكنيك‌هاي تلاوت ( روشهاي اوج‌گيري ، انتقال درجات، انتخاب پرده مناسب، استفاده از ولوم، تحرير)
4.  آسيب شناسي تلاوت ( ناكوكي لحن، ناهمگوني رديف، لغزش تحرير و...)

⏹ تذكر: منابع و صفحات تدريس بخشي از موضوعات صوت و لحن به شرح ذيل مي‌باشد:
🔹 كتاب هنر تلاوت ( چاپ پنجم زمستان 1390 ):
فصل دوم- بخش دوم (صفحات 109-130 )
فصل دوم- بخش سوم (صفحات 133-139 ): فقط مقامات مطرح شده در بودجه‌بندي تدريس مد نظر مي‌باشد.

🔸  كتاب معماري تلاوت ( چاپ دوم بهار 1391):
گام پنجم: طراحي تمرينات (صفحات 73 - 99 )