نمرات آزمون های تخصصی دوره های 6ماهه اول 1396

نمرات آزمون های کتبی پایانی دوره های آموزشی 6ماهه اول 1396

نکته : زمان آزمون های شفاهی قرائت سطح 4 و 5 
*
پنجشنبه 20 مهر 1396  ساعت 8 صبح  اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

تذکر: افرادی در آزمون های شفاهی می توانند شرکت نمایند که حداقل نمره در هر درس کتبی را نمره 14 کسب نموده باشند.

قرائت سطح 4
نام قرآن آموز كتبي(14از20) قرائت عملي تجويد(24/5از35) قرائت عملي صوت(14 از20) قرائت عملي لحن(15از25) نمره پایانی
رنگینه قلاوندی 15.75 17 16.9 16.23  
زینب منصوری 18.5 29.5 17.75 24.4 18.03
زینب میرزاوند 12 19 15.25 21.72  
سحر جهانگیری 17.75 غ غ غ  
سحر مرادی 18 25 17.3 23.8 16.82
سمانه پازدار 14 26.5 14.45 15.17 14.02
سیده مریم شاهرخی 16 26.5 14.75 16.36 14.72
سیناز دریکوند 18.5 21.5 14.35 10.71  
فاطمه الماسی 16 غ غ غ  
فاطمه بسطامی 19 29.5 14.95 12.79  
فاطمه طولابی 12        
فاطمه عابدینی 14 28.5 17.75 17.26 15.50
فاطمه ملکی 15.25 غ   غ  
فخری یگانه 18.5 غ غ غ  
کبری مرادی 17 28.25 18.45 24.4 17.62
معصومه کریمی یکتا 19 27 16.5 22.61 17.02
مهدیه دلفان 10        
نرگس بازوند 17.75 23 14.2 10.73  
نرگس رشیدی 15.75 23.5 14.5 9.82  
نسرین دریکوند 17.75 24.5 15.45 16.96 14.93

 

قرائت سطح 5  
نام قرآن آموز نام پدر  تجوید صوت ولحن قرائت عملي تجويد(24/5از35) وقف و ابتدا قرائت عملي صوت(14 از20) قرائت عملي لحن(15از25) نمره پایانی گرایش
اعظم شمسی نیا محمد علی 14 16 26.25 15 14.1 21 15.18 تحقیق
افسانه بارانی بیرانوند رشید 15 17 25.75 15 15.2 21 15.59 ترتیل
پروانه خوشناموند   18.5 20 32/5 15 14.1 22 17.56 تحقیق
تهمینه بیرانوند   20 19 33.25 15 14.6 22 17.81 تحقیق
حانیه فریادرس   15 7         تجدید  
سارا نظرزاده حبيب 20 18 32 10.5 15.3 25 17.37 تحقیق
سارا هاشمی سپهوند عرب علی 17.5 17.75 19 15 14.6 19 تجدید ترتیل
سيمين دلفان کرم خدا 18/5 20 32.75 15 14.05 21 17.45 تحقیق
عارفه حيدريان منش نورخدا 18 20 33.5 15 15.2 23 17.89 تحقیق
عفت حسن پور گاوکش علی اکبر 15 14.5         تجدید غ
فاطمه بيرانوند مهدی 2 0         تجدید  
فاطمه رحيمی مراد 18 17.25 25.25 15 14.3 20 15.81 ترتیل
فاطمه طولابی   8 10         تجدید  
کبری بیرانوند   20 18 33 15 14.45 26 18.12 تحقیق
مریم بارانی بیرانوند رشید 19 17.5 28 15 14 15 15.68 ترتیل
مهناز روستایی سبزمراد 17.5 14.5 32.25 15 16 23 16.83 ترتیل

 

مفاهیم سطح 3
نام قرآن آموز كتبي(14از20)
فاطمه الماسی 14
کبری بیرانوند 16
عارفه حیدریان منش 18
اعظم شمسی نیا 10
شیما رحیمی پور 14
مهدیه اسماعیلی 18/5
طاهره بختیاری 10
عفت حسن پور گاوکش 10/5
حانیه فریادرس 14
فاطمه رحیمی 17/5
سارا نظر زاده پشم  16
قدرت اله عزیز پور 18
پروین  شیرزاده 8
فاطمه بسطامی 15/5
زینب فتح الهی 7
سمیه یاری طالب 17

 

مفاهیم سطح 4
نام قرآن آموز كتبي(14از20)
فاطمه زمانیان 16
مرضیه گوهری 14
فاطمه قد بکلوئی 16
مریم منظری 10
زهرا گودرزی 10
لیلا درویش بیابانی 14
پروین ظفری 15/5
زهرا محمودی 14
ماندانا قنبری 16
تهمینه بیرانوند 17/5
مهناز روستایی 14
سیمین دلفان 16

 

حفظ تخصصی
نام قرآن آموز  رشته  شفاهی (80از 100)
زینب شفیع زاده 15جز 87/5
منصوره ویسکرمی 10جز 99
زینب میر دریکوند 20جز 81
مریم بسطامی  10جز 97/5
معصومه سپهوند 5 جز 97
زینب سگوندیان 5جز 87/75
مریم بارانی بیرانوند 5جز  94/5
محمد بختیاری حفظ کل 85
محسن رضایی حفظ کل 90
سعید صنعتی 10جز 90