دستورالعمل معافیت مالیاتی مؤسسات قرآنی تدوین و ابلاغ شد

دستورالعمل معافیت مالیاتی مؤسسات قرآنی شامل مصادیق فعالیت‌های مشمول قانون معافیت مالیاتی

در دستورالعمل ، بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مشروط به تکمیل و ارائه به موقع اظهار نامه  مالیاتی و از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه است.
در این دستورالعمل تأکید شده است ارائه الکترونیکی اظهارنامه نیز از طریق درگاه اینترنتی به آدرس: www.tax.gov.ir فراهم است و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی بابت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست.

همچنین  با پیگیری مسئولین امر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع فعالیت‌های قرآنی به تفصیل در این دستورالعمل قید شده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ مبنای محاسبه خواهد بود.

موسسات فرهنگی قرآن و عترت می‌توانند برای مشاهده دستورالعمل بر روی لینک‌های زیر کلیک کنند

❇️ دستورالعمل:

http://qia.farhang.gov.ir/ershad_content/media/filepool۳/۲۰۱۵/۶/۱۶۲۰.pdf?t=۶۳۵۶۸۸۴۳۰۱۳۸۰۴۹۱۵۶

❇️ فهرست مصادیق معافیت مالیاتی

:http://qia.farhang.gov.ir/ershad_content/media/filepool۳/۲۰۱۵/۶/۱۶۲۱.pdf?t=۶۳۵۶۸۸۴۳۰۷۲۵۵۵۱۶۳۱

❇️ بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۲ +دستورالعمل قدیم:

http://qia.farhang.gov.ir/ershad_content/media/filepool۳/۲۰۱۵/۶/۱۶۲۲.pdf?t=۶۳۵۶۸۸۴۳۱۲۲۰۳۸۹۲۷۸