شناسایی , ارتقاء و تکریم فعالان عرصه قرآنی

با سلام
🔶🔶🔶🔶🔶🔶
به منظور شناسایی ظرفیت های قرآنی استان و برنامه ریزی جهت ارتقاء و تکریم از فعالان قرآنی استان دعوت می شود در طرح شناسایی فعالان برتر حوزه قرآن استان لرستان شرکت نمایند.
🔶🔶🔶🔶🔶🔶
لذا در این راستا فرم زیر را تکمیل و از طریق تلگرام به شماره 09127469815 تا ۲۰/ اسفند / ۹۵ ارسال نمایند.
🔷🔷🔷🔷🔷
طرح شامل فعالان قرآنی
✅ قاری برتر قرآنی رتبه اول تا سوم مسابقات استانی
نفرات اول تا دهم کشوری
✅ حافظ برتر قرآنی رتبه اول تا سوم مسابقات استانی
نفرات اول تا دهم کشوری
💠💠💠💠💠
◀️ مسابقات می بایست در سطح استان ، کشوری و ملی از طریق نهادهای قرآنی و فرهنگی و حاکمیتی وشاخص مردمی باشد.
⏪⏪⏪⏪⏪⏪

❇️ فرم ثبت نام شناسایی،ارتقاء و تکریم فعالان قرآنی

◀️نام و نام خانوادگی :
◀️نام پدر :
◀️کد ملی :
◀️شماره همراه :
◀️ساکن شهرستان :
◀️ تحصیلات:
◀️رتبه کسب شده :
◀️سطح رتبه :
◀️نهاد مجری :
◀️ سال اخذ رتبه: