انتخابات اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان 30 دی ماه

اعضای محترم مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان
موسسات قرآنی مردمی و موسسات فرهنگی قرآن و عترت

   سلام علیکم

  با عرض ادب و احترام ,نظر به اتمام مأموریت اعضای محترم هیأت مدیره و هیأت بازرسی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان ضمن دعوت از حضرتعالی جهت حضور در مجمع عمومی عادی اتحادیه در مورخ 30 دی ماه روز پنجشنبه که مکان و ساعت آن مجددا اطلاع رسانی خواهد شد , برنامه زمان بندی انتخابات هیأت مدیره و هیأت بازرسی براساس مصوبه جلسه هفدهم مورخ 12/08/95  به استحضار می رسد:

*  زمان ثبت نام داوطلبین هیأت مدیره و بازرسی طبق فرم شماره 1 از 1 تا 10 دی ماه 95 از طریق ارسال فرم ثبت نام به  ایمیل اتحادیه به نشانی:                                                                                                                    etehadql@iran.ir
* تأیید داوطلبین توسط دستگاه ناظر از تاریخ 10 لغایت 20 دی ماه 95
* اعلام اسامی تأیید شدگان نهایی و تبلیغات احتمالی داوطلبین و بررسی شکایات احتمالی از تاریخ 21 لغایت 30 دی ماه 95
لازم به ذکر است اعضای موسسات قرآنی و فرهنگی قرآن و عترت که دارای مجوز و شماره ثبتی و عضویت اتحادیه استانی را داشته باشند می توانند به عنوان داوطلب درخواست خود را ارائه داد.
-موسسات قرآنی یا موسسات فرهنگی قرآن و عترت که تا 20 دی ماه فرآیند عضویت خود را در اتحادیه استانی فراهم نمایند امکان داوطلبی ایشان در صورتی که مابقی شرایط را داشته باشند بلا مانع است.


شرایط و آیین نامه :

ماده 43- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسان اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:

43-1) عضويت يا مديريت عاملي در يکي از مؤسسات قرآني عضو اتحاديه استان.

43-2) التزام به رعايت قوانين جاري، ضوابط و مقررا ت مربوطه و اساسنامه اتحادیه.

43-3) داشتن تحصيلات حداقل کارشناسي يا معادل آن با حداقل 4 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني و يا داشتن تحصيلات کارداني يا معادل آن با حداقل 6 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني و يا داشتن تحصيلات ديپلم با حداقل 10 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني.

 


هیأت مدیره :

ماده 32- هیات مدیره مرکب از 5 تا 10 نفر عضو اصلی و 2 تا 4 نفر عضو علی­البدل طبق ضوابط دستگاه ناظر می­باشد که توسط مجمع عمومي عادي و از میان نامزدهای واجد شرايط پیشنهادشده توسط مؤسسات عضو برای مدت 2 سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می­شوند. حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء بصورت متوالی برای دوره­هاي بعدي بلامانع است.

تبصره 1: هر عضو اتحاديه (مؤسسه)، مجاز به معرفي تعداد دلخواه از نمايندگان واجد شرايط بعنوان نامزد هيأت مديره اتحاديه مي­باشد. لکن هر عضو (مؤسسه)، فارغ از تعداد نامزد معرفي نموده، فقط حق يک رأي در کليه جلسات مجمع عمومي و انتخابات مربوطه خواهد داشت. نامزدهاي مؤسسات عضو با امضاء مدير مجاز مؤسسه مذکور قبل از برگزاري مجمع به مقام دعوت کننده مجمع عمومي معرفي خواهند شد.

 

ماده 37- هیأت مدیره جز در مواردی که بموجب اساسنامه، اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

 1. دعوت مجمع عمومی (عادی – فوق العاده)
 2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط
 3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد آئین نامه حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی
 4. دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره
 5. عزل و نصب هيأت رئيسه هيأت مديره
 6. بررسي درخواستهاي عضويت مؤسسات قرآني مردمي در اتحاديه و پيشنهاد عضويت مؤسسات واجد شرايط به مجمع عمومي عادي اتحاديه جهت اخذ تصميم لازم
 7. نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و ارائه  به بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی
 8. تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه­ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
 9. تهیه و تنظیم آئین­نامه­ها و دستورالعملهای داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
 10. پیشنهاد مبلغ حق­الجلسات اعضاء هیات مدیره بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی جهت اتخاذ تصمیم
 11. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر
 12. تعیین نماینده از بین نمايندگان واجد شرايط معرفي شده از سوي اعضای اتحادیه برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه­ کشور يا ساير جلساتي که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد وفق ضوابط و مقررات
 13. معرفي نامزدهاي واجد شرايط از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضای اتحادیه برای شرکت در انتخابات هيأت مديره و بازرسي اتحادیه­ کشور وفق ضوابط و مقررات
 14. افتتاح حساب در بانکهاي معتبر کشور و درخواست وام و تسهيلات لازم از آنها
 15. تعیين و معرفی صاحبان امضاهای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور اتحادیه
 16. انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب مقررات و يا مفاد این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور اتحادیه بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.


بازرسي:

ماده 45- مجمع عمومی عادی تعداد 2تا3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و ا تا 2 نفر را بعنوان بازرس علی البدل از ميان اشخاص حقیقی واجد شرايط وفق ضوابط مربوطه برای مدت یک سال مالی انتخاب می­کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 46- وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است:

 1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات  انجام شده با اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي، قوانین، مقررات و دستورالعملهای صادره دستگاه ناظر.
 2. بررسي و اظهار نظر در خصوص صحت و درستي صورت دارائي، صورت حساب دوره عملکرد، حساب سود و زيان، ترازنامه­ و ساير مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي قرار مي­دهند.
 3. رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی اتحاديه، شخصا و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده اتحادیه خواهد بود.
 4. نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی، رسیدگی به شکایات اعضاء در مورد اتحادیه و قصور و تخلفات صورت گرفته و ارائه گزارش و نتايج مربوطه به اولين مجمع عمومی و دستگاه ناظر.
 5. تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص و گزارش به مجمع عمومي در صورت عدم اصلاح وضعيت.

  دانلود فرم متقاضی ثبت نام در هیأت مدیره و بازرسی