تماس با ما

اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

آدرس :  لرستان  خرم آباد  بلوار شورا- تبلیغات اسلامی لرستان -طبقه پایین دفتر اتحادیه قرآنی لرستان

کد پستی :                        6816915147

تلفن :                          33226368- 066

شماره مستقیم:                           1501

دور نگار:                        33226368- 066

رایانامه :                       quranlorestan@yahoo.com

سامانه پیامک :             10006611941501   

                                    30007712661000