اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

مهتاب  سیاهتیری                       رئیس هیئت مدیره

اشرف انصاری                           نائب رئیس

مهدی امیدیان                            مدیر عامل

فریبا کشوری                              دبیر

فاطمه  چراغی                            عضو

زهرا زین علی                            عضو

مینا هاشمی                                عضو