اساسنامه اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان لرستان

بسم الله الرحمن الرحیم
(و تعاونوا علی البرّ و التّقوی )

اساسنامه اتحاديه مؤسسات و  تشکلهای  مردمی،  فرهنگی قرآن و عترت استان   لرستان

فصل اول :کلیات

*ماده 1- نام اتحادیه، اتحاديه مؤسسات و تشکلهای مردمی، فرهنگی قرآن و عترت استان  لرستان  مي­باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه استانی نامیده شده که در فعالیتهای استانی براساس اساسنامه اتحادیه استانی و در برنامه ها، سیاستها و تعاملات ملی طبق مصوبات اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای مردمی، فرهنگی قرآن و عترت (ع) و تحت نظارت هیأت رسیدگی فعالیت خواهد نمود .

*ماده  2- اهداف اتحادیه :

 1. توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه­های قرآن کريم.
 2. هماهنگی، هم­افزائی و تعامل سازنده  بین مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 3. رشد و تعالی کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 4. ارتقاء مشارکت و حمايت عمومي از فعاليت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 5. ایجاد تعامل مؤثر مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با دستگاه­های مسئول.

ماده 3- موضوع فعالیت :

اتحاديه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان مي­تواند متناسب با گستره و حوزه فعاليت اختصاصي خود، با رعايت قوانين جاري وضوابط و مقررات دستگاه ناظر و در چارچوب اين اساسنامه در مسير تحقق اهداف ذکر شده در سطح استان به فعاليتهاي زير اقدام نمايد:

 

 1. شناسايي، سازماندهي، تقويت و پشتيباني مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 2. مطالعه و تدوین برنامه­های راهبردی و عملیاتی بمنظور توسعه و ارتقاء فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.
 3. برنامه­ ریزی و تهیه طرحهای مناسب برای گسترش مشارکت­های مردمی در فعالیت­های سازمان یافته قرآنی.
 4. ارتباط، همکاري و ارائه مشاوره به سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي در مسير استفاده بهینه از امکانات و اعتبارات فرهنگی و قرآنی.
 5. ارتقای سطح علمی، مدیریتی و تجربی مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و کوشش در همگام ساختن آنان با دستاوردها و فن­آوری­های روز.
 6. جلب حمایت و جذب امکانات و تسهیلات از منابع دولتی و غير دولتي و توزیع عادلانه در میان مؤسسات عضو در  جهت اشاعه و نشر فرهنگ متعالی قرآنی.
 7. جذب و توزیع اعتبارات فعالیت­های قرآنی مردمی استان.
 8. حمایت از حقوق اعضاء و ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقای  جایگاه صنفی آنها.
 9. ارزيابي، نقد و تحليل فعاليت‌هاي قرآني و ارائه پيشنهادهاي سازنده در این حوزه.
 10. تدوین و تنظیم آیین نامه­های داخلی اتحادیه در چارچوب ضوابط و مفاد اين اساسنامه .
 11. نظارت داخلی و ارتباط مداوم و مستمر با اعضاء و احصاء مشکلات آنها و ارائه گزارش از عملکردها و مشکلات به هیأت رسیدگی جهت اتخاذ تصميم .
 12. حضور فعال در عرصه فعالیت­ها و رويدادهاي قرآنی استان.

*تبصره1: كليه اقدامات اتحاديه خاصه فعاليتهاي مندرج در این ماده بايستي در چارچوب قوانين جاري و هماهنگ با سياستها، ضوابط و مقررات هیأت رسیدگی انجام پذيرد.

*تبصره2: اتحادیه حق ورود به فعالیت­های اجرائی– مشروط به واگذاری عملیات اجرایی به اعضای عضو- را دارد. بدیهی است چنانچه ضرورت داشته باشد اجراي برخي فعاليتها توسط اتحاديه انجام شود مي­بايست قبلاً موافقت مجمع عمومي اتحاديه در اين خصوص اخذ گردد.

*تبصره3: در صورتیکه انجام هر یک از فعالیت­های مذکور، مطابق مقررات قانونی مستلزم اخذ مجوز لازم از ساير مراجع ذیصلاح باشد اتحاديه مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نماید.

*ماده 4اتحاديه حق فعالیت یا موضع‌گيري سياسي يا حزبي و جناحی له و يا عليه احزاب، گروهها و جريانات رسمي يا غيررسمي را ندارد.

*ماده 5- حوزه عمليات اتحادیه، استان لرستان  مي­باشد و اجرای برنامه های فرا استانی ( در استانهای دیگر ) با درخواست و هماهنگی با استان مربوطه و اجرای برنامه های ملی با هماهنگی و موافقت اتحادیه کشوری امکان پذیر خواهد بود .

*ماده 6- مدت فعاليت اتحادیه از تاریخ تأ سیس نامحدود مي­باشد.

تبصره: اتحاديه پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت­ها و اخذ پروانه فعالیت از هیأت رسیدگی فعالیت خواهد نمود.

*ماده 7- اتحادیه تابعیت کشور جمهوري اسلامي ایران را دارد.

*ماده 8- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و غيرتجاري ، غير سياسي، غيرانتفاعي و عام المنفعه می­باشد.

*ماده 9- مرکز اصلی و نشانی اتحادیه استان لرستان  شهرستان خرم آباد بخش مرکزی شهر خرم آباد کوی جهادگران کوچه معصومیه خیابان صدرا با کد پستی 6817631113  می باشد و هرگونه ايجاد شعبه در حوزه عمليات اتحاديه برابر  ضوابط ابلاغی اتحادیه کشوری و با تصویب هیأت مدیره اتحادیه استان خواهد بود.

ماده 10- دارائی اولیه اتحادیه  مبلغ 5.000.000 ریال می باشد که به نحو مقتضی تأمین گردیده است.

*تبصره 1: هرگونه تصمیم در مورد دارائی، افزایش یا کاهش آن با تصویب مجمع عمومی اتحادیه اتخاذ خواهد شد.

*تبصره 2: كليه وجوه و اموال منقول و غيرمنقول كه به اتحادیه تعلق دارد و یا بعداً از طريق فعاليتهاي اتحاديه استان، تحصيل گردد و يا دولت و ساير اشخاص به نحوي به اتحاديه واگذار نمايند، جزء دارائي‌های اتحاديه بوده و بر طبق مفاد اين اساسنامه و سياستهاي اتحاديه براي پيشبرد اهداف و مقاصد آن به نحو مقتضي و با رعايت حقوق و مصالح اتحاديه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.   

*تبصره 3: تقسیم سود و دارایی اتحاديه در میان مدیران، بازرسان وکارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.

 

فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت

*ماده 11 عضو در اتحادیه استان شخصی است حقوقی غیردولتی ( موسسه فرهنگی قرآن و عترت) که ملتزم به رعایت اساسنامه اتحادیه باشد.

*ماده 12 عضویت در اتحادیه برای مؤسسات اختیاری است و درصورت عضویت تابع شرایط زیر است:

1) دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از هیأت رسیدگی

2) عدم ممنوعیت قانونی فعاليت مؤسسه.

تبصره 1: بررسي مدارک و احراز شرايط فوق بعهده هيأت مديره اتحاديه بوده و عضويت مؤسسه در اتحاديه، با تصویب هيأت مديره اتحاديه استان خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تعيين و تصویب حق عضویت اعضاء اتحاديه از سوي هیأت مدیره، پرداخت آن از سوي اعضاء الزامي است.

تبصره 3: مدارک مشروحه ذیل بايد توسط مؤسسه متقاضي عضويت به اتحادیه استان تسلیم گردد:

الف) در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مفاد اساسنامه اتحادیه.

ب) ارائه نسخه­ای از آخرین آگهی تأسیس یا تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز.

ج) ارائه صورتجلسه مجمع عمومی و یا هیأت مدیره مبنی بر تصویب عضویت موسسه در اتحادیه.

د) ارائه تصوير برابر اصل شده اساسنامه مؤسسه.

ه) ارائه تصوير برابر اصل شده پروانه فعاليت معتبر.

و) ارائه گزارش شش ماهه آخر فعالیت مؤسسه ( ویژه مؤسساتی که بیش از هشت ماه از تاریخ تأسیس آنها گذشته باشد).

*ماده 13- خروج عضو از اتحادیه با تصویب مجمع عمومي یا هیأت مدیره مؤسسه مربوطه اختیاری است و نمی­توان آن را منع کرد. در این صورت عضو مستعفی تقاضای خروج از اتحادیه را به انضمام مصوبه مجمع عمومی عادي و یا هیأت مدیره خود مبنی بر خروج از اتحادیه، به طور کتبی به هیات مدیره اتحادیه ارائه خواهد نمود.

تبصره 1: در صورت انصراف از عضویت، اخراج، لغو مجوز يا انحلال مؤسسه عضو اتحاديه، علاوه بر لغو عضويت مؤسسه مذکور در اتحاديه استان، چنانچه نماينده آن مؤسسه عضو هيأت مديره يا بازرس اتحاديه باشد عضويت وي نيز کان لم يکن خواهد شد.

تبصره 2:  عضو هيأت مديره و يا هيأت بازرسي اتحاديه كه از مؤسسه قرآني مردمي متبوع خود استعفا داده يا اخراج شده باشد و يا شرايط خود را مطابق با مفاد اين اساسنامه و یا ضوابط هیأت رسیدگی از دست داده باشد مجاز به ادامه مسئوليت در اتحاديه نخواهد بود.

*ماده14- اعضاء در کلیه امور اتحادیه، طبق اساسنامه حق نظارت دارند و این نظارت را از طریق بازرس اتحادیه اعمال خواهند نمود.

*ماده15- کلیه اعضای اتحادیه مکلف­اند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده­اند عمل کنند.

*ماده 16- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می­شود:

 1. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در این اساسنامه 
 2. رعایت نکردن قوانین جاري، ضوابط دستگاه ناظر و مفاد اساسنامه اتحاديه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم
 3. انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

*ماده 17- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اتحاديه و اعضاء آن، موضوع اختلاف درصورت عدم حل آن در اتحادیه استان، برای داوری به اتحادیه کشور و درصورت اعتراض به رأی صادره به هیأت رسیدگی ارجاع می­شود.

 

فصل سوم : ارکان اتحادیه

*ماده 18- ارکان اتحادیه عبارتست از :

1) مجمع عمومی                          2) هیأت مدیره                                   3) بازرسان

 

الف) مجمع عمومی

*ماده 19 مجامع عمومی بعنوان عالي­ترين رکن اتحادیه تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: مجامع عمومی اتحادیه با حضور نمایندگان مؤسسات عضو تشکیل می­شود و هر مؤسسه واجد شرايط ثبت شده در استان – در صورت عضويت در اتحاديه-  با احتساب پایگاه­ها و شعب مربوطه يک عضو تلقي شده و فقط حق  یک رأی خواهد داشت.

تبصره 2: نماينده هر مؤسسه جهت حضور در مجامع عمومی اتحادیه استان و شرکت در تصمیم­گیری­های آن باید قبل از جلسه مجمع عمومی و لزوماً پس از انتخاب توسط هیأت مدیره به اتحادیه استان معرفی می گردد.

تبصره 3: تصمیماتی که در مجامع عمومی اتحاديه استان با رعایت مقررات اتخاذ می­گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف مدت 15 روز به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره 4: اصل صورتجلسات مجامع عمومی باید همواره در دفتر اتحادیه نگهداری شده و تصاویر آن پس از هر مجمع به اتحادیه کشوری و گزارش دوره ای آن به هیأت رسیدگی ارسال گردد.

ماده 20- مجمع عمومی حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.

ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

* 1) تعیین خط مشی و سیاست­های کلان اتحادیه.

* 2) تصويب اخراج مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت واجد شرايط به پيشنهاد هيأت مديره و یا بازرسین.

* 3) انتخاب هیات مدیره، اعم از اصلی و علی البدل برای مدت سه سال و تعیین حق الجلسه آنان.

* 4) انتخاب بازرس اعم از اصلی و علی البدل برای مدت سه سال مالی و تعیین میزان حقوق آنان.

* 5) عزل هر يک از اعضاء هيأت مديره يا بازرسين.

* 6) استماع گزارش­هاي هيأت مديره.

* 7) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره  پس از قرائت گزارش بازرسان.

   8) سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می دهد.

* 9) تغییر مواد اساسنامه درحدود مقررات جاری.

* 10) تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس یا بازرسان درمورد تخلفات هیات مدیره.

* 11) عزل یا قبول استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیات مدیره و بازرسین.

* 12) اتخاذ تصمیم راجع به انحلال اتحادیه و تعیین هیات تصفیه براساس و ضوابط ومقررات و مفاد این اساسنامه.

*ماده 22 هیات مدیره مکلف است در موعدهای مقرر زیر نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کند:

 1. حداکثر سه ماه پس از پایان هرسال مالی.
 2. حداقل یک ماه قبل از پایان دوره خدمت هیات مدیره و بازرسان.
 3. درصورتی که دریکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد.
 4. حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:

الف) اکثریت اعضای هیأت مدیره.

ب ) اکثریت اعضای بازرسان.

ج ) یک پنجم اعضای اتحادیه.

تبصره 1: دوره خدمت هیأت مدیره و بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت ماموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی منقضی شده یا استعفا داده یا عزل شده باشند، در غیر اینصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی خواهد بود.

تبصره 2 : درصورتی که هیأت مدیره به علل استعفا، فوت و یا ممنوعیت قانونی هریک از اعضای اصلی، علیرغم دعوت از اعضای علی البدل، از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی براساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام کند.

تبصره 3 : اگر هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه از موعد مقرر مشخص شده در این اساسنامه و یا تاریخ درخواست اشخاص مندرج در این ماده، اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی ننماید، اشخاص فوق می­توانند رأساً نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.

*ماده 23- دعوت مجمع عمومی با قید دستور ، روز ، ساعت و محل تشکیل آن باید بطور مکتوب یا ازطریق درج در سایت اتحادیه به همراه پیامک و یا استفاده از شبکه اتوماسیون اداری به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو انجام گیرد.

تبصره 1: فاصله زمانی بین ابلاغ دعوت مجمع عمومی تا تشکیل آن حداقل 15 و حداکثر 20 روز خواهد بود. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد این مدت حداقل 20 و حداکثر 25 روز خواهد بود.

تبصره 2: در موارديكه كليه اعضاء در مجمع عمومي حاضر باشند، تشريفات دعوت و همچنين رعايت فاصله زماني و تاريخ دعوت تا تشكيل جلسه الزامي نيست.

تبصره 3: جلسات مجمع عمومي بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل از سوي هيأت مديره به اطلاع اتحادیه کشوری و دبیرخانه هیأت رسیدگی رسانیده شود و نماینده این اتحادیه و هیأت رسیدگی به امورموسسات فرهنگی قرآن و عترت به جلسه دعوت شوند.

*ماده 24- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که نمایندگان مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عضو در بدو ورود به جلسه آنرا امضاء می­کنند.

*ماده 25- مجمع عمومی با حضور نمایندگان حداقل نصف بعلاوه یک مؤسسات عضو رسمیت پیدا می­کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، دعوت مجمع عمومی باید حداکثر ظرف 15 روز با همان دستور جلسه قبلی تهيه و ابلاغ شود. فاصله ابلاغ دعوت­ نوبت دوم تا تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از 15 روز کمتر و از 30 روز بیشتر شود. این جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان مؤسسات عضو رسمیت خواهد یافت.

تبصره: در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی، مقام دعوت کننده  مجمع باید صورتجلسه­ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین در جلسه برساند.

ماده 26- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می­کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر از میان نمایندگان مؤسسات عضو ( حاضر در جلسه ) بعنوان هیأت رئیسه انتخاب خواهند شد. اعضاي هيأت رئيسه در هر جلسه براي اداره همان جلسه از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

تبصره 1: مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که نمایندگان مؤسسات عضو در بدو ورود به جلسه امضا می­کنند و صورت اسامی کل اعضاء را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد.

تبصره 2: در مجامعی که دستور جلسه، انتخاب هیات مدیره و یا بازرسان باشد داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می­توانند در جلسه مجمع عمومی شرکت نموده و با اجازه رئیس مجمع در مهلتی که به تساوی به هر یک از آنان داده می شود خود و برنامه­های ذیربط را معرفی نمایند.

ماده 27- رأی­گیری انتخاب هیات مدیره و بازرسان بصورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع می­تواند با قیام و قعود بعمل آید.

*ماده 28- تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای نمایندگان مؤسسات عضو حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و تصمیمات مجامع عمومی در مورد انحلال و تغییرات اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای کل اعضای مجمع معتبر خواهد بود.

تبصره 1: درمورد انتخاب هیأت مدیره و بازرس درصورت عدم کسب آراء مرحله اول با اکثریت نصف بعلاوه یک؛ در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

تبصره 2: هر يک از اعضاء در اتحادیه داراي يک رأي مي­باشد.

*ماده 29- در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هردلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می­گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه زمان و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یکماه بعد از جلسه مذکور  باشد اعلام نماید. رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.

جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیات رئیسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده­اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اینصورت به جای اشخاص غایب  افراد دیگری انتخاب خواهند شد. بديهي است اعضاء غائب در جلسه قبل از تنفس، مجاز به حضور و مشارکت در تصمیم­گیری­های اين جلسه خواهند بود.

*ماده30- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر يا فرمهاي مخصوص ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضاء هیات رئیسه مجمع می­رسد و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ می­شود و عنداللزوم هیأت مدیره موظف به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتهای استان خواهد بود.

        ب) هیأت مدیره :

*ماده 31- تعداد اولیه اعضاء هیأت مدیره اتحادیه استان به ازاء تا 50 مؤسسه عضو، 5 نفر و به ازاء هر 50 مؤسسه عضو بعدی 2 نفر اضافه خواهد شد. سقف تعداد اعضاء هیأت مدیره 11 نفر می­باشد. اعضاء هیأت مدیره توسط مجمع عمومي و از میان نامزدهای واجد شرايط پیشنهادشده توسط مؤسسات عضو برای مدت 3 سال با رأی مخفی انتخاب می­شوند. 3 نفر از حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب، علي البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء بصورت متوالی برای دوره­هاي بعدي بلامانع است.

تبصره 1: نامزدهاي مؤسسات عضو با امضاء مقام دارای امضاء مجاز مؤسسه مذکور قبل از برگزاري مجمع به مقام دعوت کننده مجمع عمومي معرفي خواهند شد.

تبصره 2: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود اعضاء هیأت رئیسه مرکب از یک نفر به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر به عنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان منشی را انتخاب می­کند. هیأت مدیره می­تواند براي بقيه اعضاء خود نيز در صورت ضرورت سمت­هاي ديگري انتخاب ­كند.

تبصره 3: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی، از دست دادن شرايط عضويت و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی­البدل به ترتیب آراء بیشتر، برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی بعنوان عضو اصلي در جلسات هیأت مدیره شرکت می­نماید. غیبت غیر موجه مکرر به تشخیص هیأت مدیره، به مواردی  اطلاق می­شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود.

تبصره 4: درصورت فوت یا استعفاي دسته جمعي هيأت مديره و قبولي آن توسط مجمع عمومي، مجمع عمومي بنا به دعوت هيأت مديره مستعفي و يا ترتيب معين شده در اين اساسنامه، براي انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.

تبصره 5: در صورت عزل دسته جمعی هیأت مدیره توسط مجمع عمومی، این مجمع موظف است در همان جلسه نسبت به تعیین زمان جلسه مجمع عمومی بعدی و تمهیدات لازم برای انتخاب هیأت مدیره جایگزین اقدام نماید. موعد برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداکثر 2 ماه پس از جلسه مذکور خواهد بود.

تبصره 6: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود باقیمانده اعضاء موظفند حداکثر طی 2 ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب تعداد عضو لازم برای ترمیم هیأت مدیره اقدام نمایند.

*ماده 32- پس از انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره، بازرسان يا مديرعامل در صورتی که هیات مدیره، بازرسان و يا مدير عامل جدید انتخاب نشده باشند هیأت مدیره، بازرسان و يا مدير عامل موجود تا انتخاب و قبولی مدیران و بازرسان جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور را بر عهده خواهند داشت.

*ماده 33 - هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت اتحادیه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره، از بين خود يا خارج از هيأت مديره، فرد واجد شرایطی را وفق ضوابط و مقررات جاري وشرايط مندرج در اين اساسنامه برای مدت حداکثر تا سه سال بعنوان مدیر عامل اتحادیه انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آئین ­نامه ­ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

تبصره : رئيس هيأت مديره نمی‌تواند بطور همزمان مديرعامل اتحاديه نيز باشد.

ماده 34 - هیأت مدیره و مدیرعامل اتحادیه باید در اقدامات خود مصلحت و صرفه و غبطه اتحادیه را مراعات کنند و از اقدامات خارج از حدود وظایف و اختیارات مقرر شده در قوانین و مقررات جاري و مفاد اساسنامه، خودداری نمایند.

ماده 35- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً  با هماهنگی اعضاء هیات مدیره تعیین گردیده بنا به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می­یابد و برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتر يا فرمهاي مخصوص صورتجلسات هيأت مدیره ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

تبصره : جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می­گردد.

ماده 36- هیأت مدیره جز در مواردی که بموجب اساسنامه، اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

* 1- دعوت مجمع عمومی.

*2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی.

*3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تصویب آئین نامه حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل.

*4- بررسي درخواستهاي عضويت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در اتحاديه .

*5- نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و تهیه و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

*6- تعیین و معرفی نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر.

   7- تعیین و عزل نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه­ کشور يا ساير جلساتي که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد وفق ضوابط و مقررات.

*8- معرفي نامزدهاي واجد شرايط از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضای اتحادیه برای شرکت در انتخابات هيأت مديره و بازرسي اتحادیه­ کشور وفق ضوابط و مقررات.

*9- افتتاح حساب در بانکهاي معتبر کشور و درخواست وام و تسهيلات لازم از آنها.

*10- تعیين و معرفی صاحبان امضاهای مجاز برای مکاتبات و قراردادها و اسناد تعهد آور اتحادیه.

   11- تصویب ساختار تشکیلاتی اتحادیه.

*12- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات جاری و يا مفاد این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار        تصدی اداره امور اتحادیه بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.

   13- تصویب برنامه و بودجه جاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی اتحادیه.

   14- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ­های اتحادیه .

  15- تعیین حق عضویت اعضای اتحادیه.

*16- تصویب مقررات و دستورالعمل­های داخلی اتحادیه.

*17- تصمیم­ گیری درخصوص تغییر مرکز اصلی و یا شعب اتحادیه در حوزه عملیات اتحادیه.  

ماده 37- هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی  را  در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

ماده 38- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت دسته جمعی انجام می دهد و هیچکس از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می­تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند.

*ماده 39- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیات مدیره جدید باید بلافاصله بعد از پذيرش سمت از سوي اعضای هیأت مدیره جدید صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی­های اتحادیه به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در مرجع ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدي هيأت مديره جديد مشروط به اين است كه دوره هیأت مدیره قبلي خاتمه يافته و يا هيأت مديره قبلي عزل شده و يا بصورت جمعي استعفا داده باشند. بعد از قانوني شدن مسئوليت و شروع تصدي هيأت مديره جديد، تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيأت مديره جديد مي­تواند اختيارات محدودي را به هيأت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيأت مديره جديد باشد.

*ماده 40- مراتب نقل و انتقال باید در صورت جلسه منعکس و به امضای اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرسان اتحادیه برسد. صورت جلسه مذکور باید جزو اسناد اتحادیه نگهداری شود.

*ماده 41- استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود.

*ماده 42- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسان اتحادیه باید عضو یکی از ارکان تشکیلاتی مؤسسات عضو اتحادیه بوده و حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن با حداقل 4 سال سابقه فعالیت مؤثر در مراکز رسمی قرآنی داشته باشند.

تبصره 1: از هر موسسه حداکثر 3 نفر می­توانند نامزد عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه شوند، لیکن هر موسسه تنها حق یک رای دارد.

 تبصره 2 : احراز و تأييد شرايط فوق­الذکر در اين ماده در دوره نخست توسط کمیته­ای که اعضای آن را هیأت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) تعیین می کند؛ انجام می شود و در دوره­های بعد احراز و تأييد شرايط فوق­الذکر بعهده هیأت مدیره اتحادیه استان مي­باشد.

تبصره 3 : اعلام نامزدی کاندیداها و ارائه مدارک مستند و متقن اين ماده از سوي نامزدها به هیأت مدیره اتحادیه استان، بايد حداقل 15 روز کاري قبل از انتخابات صورت گيرد. هیأت مدیره نیز موظف است حداکثر طي 4 روز کاري، نسبت به احراز شرايط و اعلام نتیجه به کاندیداها اقدام نماید.

تبصره 4 : انجام هر­گونه تبليغات و معرفي نامزدها به اعضاء مجمع عمومي با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و بصورت متمرکز از سوي اتحاديه استان صورت مي­گيرد. زمان انتشار تبليغات فوق پس از تأييد نامزدها و حداکثر تا روز ماقبل انتخابات خواهد بود.

*ماده 43 - نامزدهای مدیریت عامل اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:

1-43) شرايط عمومي:

 • داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران، نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر، دارا بودن شرط حداقل سن 25 سال ، نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)، محجور نبودن و حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي، عدم محروميت از حقوق اجتماعي و رعايت شئونات شرعي و عرفي.

 

2-43) شرايط اختصاصي:

 • داشتن تحصيلات حداقل کارشناسي يا معادل آن با حداقل 4 سال سابقه مديريت مؤثر در مراکز رسمي قرآني.

تبصره 1: چنانچه نامزدهاي مديريت عامل از ميان مديران عامل و اعضاء مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت عضو اتحاديه استان باشند از ارائه مدارک مربوط به بند اول اين ماده (شرايط عمومي) معاف خواهند بود.

تبصره 2: مدير عامل اتحاديه مي­تواند از اعضاء هيأت مديره و يا خارج از آن باشد .

تبصره 3: مدير عامل اتحاديه کشور نمي­تواند همزمان، مدير عامل اتحاديه استان هم باشد.

تبصره 4: احراز و تأييد شرايط فوق ­الذکر در اين ماده بعهده هیأت مدیره اتحادیه استان مي­ باشد.

تبصره 5: ارائه مدارک مستند و متقن اين ماده از سوي نامزدها به هیأت مدیره الزامي است.

 

      ج) هیأت بازرسي:

*ماده 44- مجمع عمومی تعداد 3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل از ميان اشخاص حقیقی واجد شرايط وفق ضوابط مربوطه برای مدت سه سال مالی انتخاب می­کند.

تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است  ظرف ده روز بازرس علی البدل را به ترتيب آراء بيشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2: بازرسان نمي­توانند از بين مديران اتحاديه (اعضاء هيأت مديره و مدير عامل اتحاديه استان) انتخاب شوند.

*ماده 45- وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است:

 1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات  انجام شده با قوانین جاری، ضوابط و مقررات مربوطه، اساسنامه اتحادیه و تصميمات مجمع عمومي.
 2. بررسي و اظهار نظر در خصوص صحت و درستي صورت دارائي، صورت حساب دوره عملکرد، حساب سود و زيان، ترازنامه­ و ساير گزارشات و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي قرار مي­دهند.
 3. رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی اتحاديه، شخصا و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده اتحادیه خواهد بود.
 4. نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی، رسیدگی به شکایات اعضاء در مورد اتحادیه و قصور و تخلفات صورت گرفته و ارائه گزارش و نتايج مربوطه به اولين مجمع عمومی و دستگاه ناظر.
 5. تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص و گزارش به مجمع عمومي در صورت عدم اصلاح وضعيت.

تبصره 1: بازرس یا بازرسان موظف هستند گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرس یا بازرسان  باید پس از ملاحظه و استماع توضیحات هیأت مدیره حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیه آماده باشد.

تبصره 2: بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور اتحادیه را نداشته ولی می­توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند.

*ماده 46- در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهندکه هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده­اند و به تذکرات ترتیب اثر نمی­دهند مکلف هستند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی برای رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

تبصره 1: در صورتي که هيأت مديره نسبت به برگزاري مجمع عمومي جهت رسيدگي به گزارش بازرسان اقدام ننمايد اکثریت بازرسين مي­توانند رأساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام نمايند.

تبصره 2: هر یک از بازرسان می­توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلافات نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

تبصره 3: بازرس يا بازرسان نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئولند.

تبصره 4: در صورتي که هر يک از بازرسين به تشخيص يک پنجم اعضاء مجمع عمومي، صلاحيت خود را براي ادامه کار از دست بدهد مجمع عمومي عادي مطابق با مفاد اين اساسنامه دعوت به تشکيل و در خصوص عزل و جايگزيني و يا ادامه مسئوليت وي تصميم گيري خواهد کرد.

 

فصل چهارم : مقررات مالی

*ماده 47- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

*ماده 48- هیأت مدیره موظف است نسخه­ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد را حداقل 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی کتبا به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن در پایان هر سال مالی تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سالانه اتحادیه در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخه­ای از آنها را نیز به دبیرخانه هیأت رسیدگی و هیأت مدیره اتحادیه کشوری ارسال نماید.

*ماده 49- هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیه می­تواند گزارش و شکایات خود را به بازرس یا  بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه، شکایت را به هیأت مدیره اتحادیه کشوری ارائه نمايد و درصورت عدم اخذ نتیجه و یا عدم رضایت از نتیجه حاصله، شکایت خود را به هیأت رسیدگی ارائه نماید.

*ماده 50- مدیران اتحادیه موظفند با کارشناسان اتحادیه کشوری و حسابرس يا حسابرسان منتخب آن که وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در اتحاديه را بعهده دارند، همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

*ماده 51- تمامي درآمدها و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و ضبط خواهد شد.

تبصره 1: در تهیه و تنظیم اسناد، دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول حسابداری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

تبصره 2: کليه درآمدها و مبادلات مالي اتحاديه از طريق حساب بانکي رسمي صورت خواهد گرفت. نقل و انتقال وجوه اتحاديه از طريق حسابهاي شخصي اعضاء و مديران اتحاديه ممنوع است.

*ماده 52- هدایا  و کمکهای بلا عوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد به قیمت روز تقویم و سپس به حساب درآمد منظور می­شود.

*ماده 53- افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات اعتباری باید با تصویب هیأت مدیره و معرفی امضاهای مجاز صورت گیرد.

ماده 54- منابع مالي اتحاديه از طريق فعاليتهاي مندرج در ماده 3 اين اساسنامه و جذب اعتبارات و امکانات حمایتی و دريافت حق­ عضویت اعضاء، همچنين از طريق هدايا و کمکهاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي دولتی و غیر دولتی تأمين مي­گردد.

 

فصل پنجم : مقررات مختلف

*ماده 55- در صورتی که مجمع عمومی تغییر بعضی از مواد اساسنامه را در چارچوب مقررات تصویب کند تغييرات مربوطه مطابق با ضوابط و مفاد اين اساسنامه،پس از تأیید هیأت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها معرفي خواهد شد.

*ماده 56- کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار اتحادیه قرار گرفته و کلیه هدایایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به اتحادیه تحویل گردیده با لغو مجوز یا انحلال اتحادیه، پس از رسیدگی به کلیه حسابها و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات، خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات اتحادیه، باقی مانده دارایی مسلم اتحادیه اعم از اموال منقول و غیرمنقول به صورت امانی تا زمان تشکیل اتحادیه بعدی استان، در اختیار اتحادیه کشور قرار می گیرد.

*ماده 57- در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه یک استان و اتحادیه استان دیگر، موضوع اختلاف بدواً به اتحادیه کشور جهت داوری ارجاع می شود و در صورت اعتراض، اختلاف به هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

*ماده 58- عضويت اتحاديه استان در انجمن­هاي خارجي و هرگونه همکاري و مشارکت با سازمانهاي بين­المللي  خارجي و عقد قرارداد و امضاء تفاهم­نامه و شرکت در همايشها و دوره­هاي آموزشي خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیأت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) می باشد.

ماده 59- انتخاب نماينده يا نمايندگان اتحاديه استان از بين اعضاء جهت شرکت در مجامع عمومي اتحاديه مؤسسات و تشکلهای مردمی، فرهنگی قرآن و عترت کشور، بعهده هيأت مديره اتحاديه استان بوده و معرفي آنان به اتحاديه كشور با امضاء مدير مجاز  اتحاديه صورت مي­گيرد.

ماده واحده : این اساسنامه در 59 ماده و 56 تبصره در مجمع عمومی اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی , فرهنگی قرآن و عترت لرستان مورخ  24 شهریور 1396  به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قوانين جاري و ضوابط هیأت رسیدگی می­باشد

 

تذکر: اتحادیه­ های استانها ملزم به درج بدون تغییر مواد، تبصره­ها و بندهای ستاره­دار هستند. بدیهی است تبصره­های ذیل مواد ستاره­دار نیز مشمول قاعده فوق بوده و باید بدون تغییر در اساسنامه درج شوند.